به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی،  با انعقاد تفاهمنامه ای آقای اسماعیل نوری نیک اندیش گنابادی هزینه یک میلیارد ریالی احداث این نمازخانه را که حدود100 متر مربع زیربنا داشته و در زمینی به مساحت 400 مترمربع در یکی از مدارس شهرستان احداث می شود پرداخت خواهد کرد.
پیش بینی می شود این بنای خیر ظرف یکسال احداث و در اختیار آموزش و پرورش گناباد قرار گیرد.

 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی