به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی،طی تفاهمنامه ای که بین اداره کل نوسازی مدارس استان و نیکوکار بجستانی آقای رضا یوسفی منعقد شد ، قرار است 32% از هزینه احداث سالن ورزشی روستای محمدآباد بجستان که حدود هفت میلیارد ریال برآورد شده است، توسط این نیکوکار و ما بقی از محل اعتبارات اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی تامین شود.
پیش بینی می شود این فضای ورزشی که ساختمان اصلی آن 1000 مترمربع زیربنا دارد ظرف یکسال احداث و به بهره برداری برسد.

 روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی