به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، این واحد آموزشی با 1200 مترمربع زیربنا-200مترطول دیوارکشی- 2000 مترمربع محوطه سازی و با برآورد هزینه­ای حدود دوازده میلیارد ریال توسط اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی احداث می شود ، که 30درصد آن توسط این بانوی نیکوکار تامین ومابقی از محل اعتبارات دولتی توسط اداره کل نوسازی مدارس تامین خواهدشد.
شایان ذکر است این پروژه در منطقه پرجمعیت الهیه مشهد احداث و در اختیار آموزش و پرورش ناحیه 7 قرار خواهد گرفت.

 

روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی