به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، طی مراسمی با حضور مسئولین سرپرستی بانک ملی در استان و اداره کل نوسازی مدارس، باجه بانک ملی در این اداره کل افتتاح شد.
شایان ذکر است پیرو تفاهم منعقده بانک ملی با سازمان نوسازی مدارس کشور و بمنظور ارائه خدمات مطلوب و بموقع به کارکنان ، پیمانکاران و مراجعین ، اداره کل نوسازی مدارس نیز با عقد تفاهمنامه­ همکاری، نسبت به در اختیار قرار دادن فضای اداری جهت استقرارباجه در ساختمان این اداره کل اقدام نمودکه در ساعات اداری پاسخگوی مراجعین خواهد بود.
 

روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی