به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، در ششمین روز پس از حادثه ساختمان پلاسکو در ساعت 30/9 دقیقه صبح سه شنبه  5 بهمن ماه با صدای آژیر، مانورفرضی اطفای حریق در انبار تجهیزات اداره کل نوسازی مدارس استان برگزار شد.
 دراین مانورکارکنان انبار به همراء مسئولین حراست و روابط عمومی این اداره کل نیز در انبار حضور داشتند که و پس از آتش سوزی به مکان امن منتقل گردیدند و مصدومین فرضی نیز به محل مناسب منتقل و نسبت به مداوا اقدام گردید .
شایان ذکر است که گروه بحران وپدافند غیرعامل در این اداره کل تشکیل و شرح وظایف کمیته های زیرمجموعه نیز تدوین وهمچنین محل­های پرخطر، امن وخروجی­های اضطراری در همه اماکن این اداره کل مشخص گردیده است . شایان ذکر است پس از این مانور دوره آموزشی 1ساعته کمک­های اولیه و امداد توسط مربیان آتش نشانی برگزارگردید.
 

 
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی