به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی دکتر نظرپوردرقالب هیات همراه وزیر آموزش وپرورش شامگاه پنجشنبه چهاردهم بهمن وارد مشهدشد.
بازدید از پروژه ها و افتتاح چندین پروژه در شهرهای مشهد-نیشابور-بجستان وگناباد از برنامه های رییس سازمان نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس کشور در این سفر می باشد.
شایان ذکر است مهمترین این برنامه ها افتتاح 25 پروژه در شهر نیشابور است که با مشارکت مهندس عبدالرضا وکیلی احداث شده است.همچنین همزمان مراسم کلنگ زنی 25 پروژه جدید این نیک اندیشی نیشابوری نیز برگزار خواهد شد.
 
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی