به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی،دکتر نظرپور که در جمع کارشناسان معماری وفنی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در مشهد سخن می­گفت با اشاره به لزوم استفاده از مصالح مقاوم در پروژه ها گفت: آنچه مهم است ساخت فضاهای آموزشی بادوام ، مستحکم با معماری بومی و قابل استناد به معماری هر منطقه است.
وی افزود : ما باید در پروژه ها یک معماری با ارزش داشته باشیم بویژه اینکه هزینه ی بسیاری از پروژه ها را خیرین  گرانقدر می پردازند و ما باید با هزینه ای که انجام می دهیم بنای با ارزشی از لحاظ معماری احداث کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث مکان یابی مناسب برای احداث پروژه­ها گفت: هر زمین نقشه ی خاص  خودش را می طلبد و قرارنسبت از نقشه تیپ در همه زمینها و مناطق استفاده شود. چرا که هر زمین و منطقه قابلیتهای خودش را دارد ضمن اینکه به معماری بناهای اطراف پروژه و منطقه هم باید توجه شود.
وی همچنین با اشاره به اینکه مجتمع سازی باید در اولویت کاری قرار گیرد گفت:احداث مدارس کم جمعیت هزینه آموزش وپرورش را زیاد می کند.
رییس سازمان نوسازی مدارس کشور یکی از مهمترین مباحث را نگهداری و استفاده بهینه از فضاها دانست و گفت:برای نگهداری صحیح از فضاها، سیستم های گرمایشی، تاسیسات برقی ومکانیکی باید دستور العملهایی تدوین ودر اختیار بهره برداران قرار گیرد ، همچنین برگزاری دوره های آموزشی برای بهره برداران  میتواند مفید باشد.
دکتر نظرپور یکی از راههای ارتقای معماری اثر بخش را استفاده از نظربهره برداران دانست وگفت : می­توان از طریق نظر سنجی از نظرات بهره برداران مدارس اعم از مدیران ودانش آموزان پس از تحویل و استفاده از فضاهادر جهت ارتقای معماری اثر بخش استفاده نمود.
وی افزود تاثیر فضاهای آموزشی بر روی  دانش آموزان باید همواره مورد پژوهش قرار گیرد تادر طراحی ها مد نظر قرار گیرد . 
معاون عمرانی وزیر در خصوص نیاز سنجی در احداث فضاها نیز گفت :با توجه به اینکه در مناطقی ممکن است بدلیل مهاجرت کاهش جمعیت دانش آموزی داشته باشیم و یا دیگر نیازی به فضای آموزشی نباشد باید راهکاری ارائه شود تا بتوانیم از سازه هایی بهره بگیریم که بتوان آنها را به راحتی جمع آوری و در مکان دیگری  مورد استفاده قرار داد که این مسئله باید بصورت کارشناسی بررسی و اجرائی شود.  
وی همچنین به لزوم مستند سازی در سازمان وادارات نوسازی مدارس اشاره کرد وگفت :بایدراهکار مناسبی برای مستند سازی دستاوردها وتجارب کارکنان در حوزه های مختلف کاری تدوین شود که بتوان براحتی تجارب ارزنده را به کارکنان و نسل های بعدی منتقل نمود.
 رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در خصوص تعمیر ونگهداری مدارس نیز بهره گیری از حضور خیرین گرانقدر رامورد تاکید قرار داد و گفت: اگراین عزیزان در این زمینه بتوانند آموزش وپرورش را یاری نماید می تواند منشا اثرات بسیار خوبی باشد.
دکتر نظر پور درپایان سخنان خود با اشاره به بازدید از تعدادی از پروژه های اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی گفت:کارهای بسیار با ارزشی در این استان انجام شده که جا دارد از مجموعه همکاران استان تشکر نمایم .

 
 
 
 
 
 
 
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی