فخرالدین احمدی دانش آشتیانی در دیدار با اعضای مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی در مشهد افزود: باید در این خصوص تصمیم جدی اتخاذ شود.
وی همچنین گفت: هرچند در گذشته معدن و زمین ابزاری برای معیار توسعه یافتگی بود اما هم اینک نیروی انسانی در این عرصه دارای جایگاهی ارزشمندتر لذا در هر کشور که به موضوع توسعه نیروی انسانی توجه شده توسعه آن در ابعاد مختلف رقم خورده است.
وزیر آموزش و پرورش بر لزوم افزایش سرمایه گذاری در حوزه نیروی انسانی تاکید و بیان کرد: هیچ متخصصی وجود ندارد که درشرایط فعلی نخواهد به موضوع نیروی انسانی توجه نشود.
وی افزود: موضوع آسیبهای اجتماعی به این دلیل در جامعه وجود دارد که به صورت ویژه در آموزش و پرورش سرمایه گذاری نشده است.
دانش آشتیانی
وزیر آموزش و پرورش در ادامه همچنین گفت: از هنگام رخداد حادثه ساختمان پلاسکو احساس سنگینی بسیار زیادی می کنم که اگر اتفاقی در یکی از مدارس بیافتد چقدر ناگوار است. کوچکترین خراشی نباید به حتی یک دانش آموز وارد شود لذا در این زمینه باید همه تلاش کنند که خلاء های موجود پر شوند.
وی افزود: باید مدرسه هایی فعالیت کنند که دانش آموز با ورود به آن احساس شادی کند اما ساختمان فیزیکی بسیاری از مدارس مناسب و در شان دانش آموزان نیست.
دانش آشتیانی ادامه داد: موضوع آموزش و پرورش حتی از برجام که کشور به آن نیاز حیاتی داشت ضروریتر است و باید همه به آن توجه کنند.
وی ادامه داد: باید در طراحی مدارس از الگوهای درست استفاده کرد، در این خصوص استفاده از روشهای جدید مدرسه سازی برای فراهم کردن محیطی مناسب و در شان دانش آموزان بسیار ضروری و ارزشمند است.
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مدارس چهار نوبته مشغول فعالیت بودند اما شرایط فعلی برای تحصیل دانش آموزان تغییر یافته و هم اینک اکثر مدارس یک نوبته هستند.
رافتی افزود: از سال 1377 تاکنون اقدامات بسیار ارزشنمدی در خصوص مدرسه سازی با همت اداره کل آموزش و پرورش در سطح استان خراسان رضوی انجام شده است
.

 
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی