به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، این طرح با 630 متر مربع در دوطبقه و 1000 متر مربع محوطه سازی و با هزینه ای حدود 600 میلیون تومان  اجرا شده که 130میلیون توسط نیک اندیش مدرسه  ساز خانم جواهری ومابقی از محل اعتبارات اداره کل نوسازی مدارس استان تامین و پرداخت شده است.
گفتنی است در این پروژه  کلاسه ،سیستم موتورخانه مرکزی و سرویس 8 چشمه نیز اجرا شده است.

 
 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی