به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، دبستان خیر ساز دانش روستای اسماعیل آباد تبادکان با زیر بنای 1000 متر مربع ودر سه طبقه  در مدت یکسال احداث گردیده که هزینه ساخت پروژه توسط خیرمدرسه سازآقای گل طلب و هزینه تجهیز سیستم گرمایشی و ساخت دیوار مدرسه توسط اداره کل نوسازی استان تامین گردیده است. 

 
                        

 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی