به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، سالن ورزشی صالح آباد با زیربنای 1335 مترمربع و هزینه ای بالغ بر820 میلیون تومان و خوابگاه شبانه روزی 120 نفره برکت با 900 مترمربع زیربنا و هزینه ی حدود 850 میلیون تومان پروژه هایی بودند که در این منطقه مرزی افتتاح و به بهره برداری رسیدند.
شایان ذکر است اعتبار سالن ورزشی از محل اعتبارات دولتی و اعتبار خوابگاه شبانه روزی نیز توسط بنیاد برکت تامین و پرداخت شده است.

 
                          

 
 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی