به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، این فضای آموزشی دارای  11 کلاس درس ویک نمازخانه می باشد که با مشارکت بنیاد برکت احداث شده است. این پروژه  993مترمربع زیربنا-300مترمربع محوطه سازی داردکه احداث آن هزینه ای بالغ بر 790 میلیون تومان  دربرداشته داشته است.
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی