به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، نماز خانه شهید طحان روستای مهنه مه ولات با زیر بنا ی 135متر مربع و حدود 100میلیون تومان هزینه که 20 میلیون تومان توسط خیر مرحوم غلام حسین نیک بین و مابقی از محل اعتبارات اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی تامین شده است. و نماز خانه شهید بینوا در روستای جنت آباد توسط خیر گرانقدر حسین خیری زاده با زیر بنای 100 متر مربع و باهزینه 55 میلیون تومان، با مشارکت100  درصدی این فرد نیکوکار افتتاح شد.
و همچنین یک واحد آموزشی 6 کلاسه در روستای میاندهی با زیر بنای 420 متر مربع  و 360 میلیون تومان هزینه که حدود 300 میلیون تومان توسط خیر مهندس نادر کریمی  و مابقی از محل اعتبارات اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی تامین و پرداخت شده است.  

 
 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی