مهندس هاشمی نسب مدیرکل نوسازی مدارس خراسان رضوی دراین جشنواره طی سخنانی بااشاره به مشارکت مردم ونیک اندیشان درمدرسه سازی گفت : انقلاب مابرپایه ایثار وگذشت وتکیه برمردم استوارست وتکیه آموزش وپرورش هم به مردم خیرخواه وخیرین است .
وی افزود: امروز توجه به آموزش وپرورش وآگاهی ودانایی ادامه راه امام راحل ورهبری معظم انقلاب است ، خیرین عاشقانه پادرعرصه مدرسه سازی نهاده اند ومال خود را درراه خداانفاق می نمایند .خیرین عزیز با دلسوزی ،فضاهای مناسب را همچون والدین برای فرزندان خود بنا می کنند.
مدیرکل نوسازی مدارس خراسان رضوی با شاره به برکات وجود خیرین در ایجاد فضای ایمن برای دانش آموزان گفت:در همه مناطق استان نیاز به حضور نیک اندیشان وجود دارد وبویژه در حاشیه شهرهای بزرگ مثل مشهد که بدلیل مهاجرت شاهد افزایش جمعیت هستیم.
 دراین جشنواره که باحضور تعداد زیادی ازخیرین شهرستان سبزوار ومناطق همجوار برگزار شد برنامه هایی ازقبیل برپایی نمایشگاه- اجرای سرود دانش آموزی – دکلمه وتقدیر ازخیرین وفعالان عرصه مدرسه سازی به اجرا درآمد .


 
 
 
 


             روابط عمومی اداره کل نوسازی توسعه وتجهیز مدارس خراسان رضوی