به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، این واحد آموزشی با 422 مترمربع زیربنا- 115مترطول دیوارکشی-850مترمربع محوطه سازی، درزمینی به مساحت 2000 مترمربع احداث گردیده است.
برای ساخت این فضای آموزشی که دارای 6 کلاس درس می باشدمجموعا 430میلیون با مشارکت بنیاد برکت و اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی هزینه شده است.


 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی