به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، این فضای آموزشی 6کلاسه که با مشارکت بنیاد برکت و اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی احداث شده، دارای 422 مترمربع زیربنا-170مترطول دیوارکشی و1450 مترمربع محوطه سازی می باشد.
این فضای آموزشی با هزینه 470 میلیون تومان در زمینی به مساحت 1920 مترمربع احداث شده است.
 
 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی