به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در این مراسم ، صداقتی مدیر آموزش وپرورش خلیل آباد با ارائه گزارشی از روند فعالیتهای بهسازی ونوسازی مدارس شهرستان با کمکهای بزرگ  وتاثیرگذار خیرین گفت : گستردگی مسائل آموزش‌وپرورش در زمینه‌های مختلف به حدی است که آموزش‌وپرورش به‌تنهایی نمی‌تواند به اهداف وبرنامه های تعیین شده خود برسد وبخاطر همین است که برزمینه مشارکت جامعه بزرگ خیرین گرانقدر درعرصه فعالیتهای آموزش وپرورش ، نام جهاد مقدس مدرسه سازی گذاشته اند چراکه انسانهای وارسته ای که با بذل مال خود دراین عرصه پای می گذارند ، اجر عمل آنان کمتر از جهاد دراه خدا نیست .
معاون مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: خلیل آباد در تجلیل ازخیرین مدرسه ساز ، پیشتازاست.محمد حسین علیزاده افزود : خیرین مدرسه‌سازاستان طی ۱۸ سال گذشته به تعهدات خود بالغ‌بر هزار میلیارد تومان عمل کرده‌اند و در سال جاری نیزبیش از ۲۹۴ پروژه در قالب ۱۲۹۰ کلاس بااعتباری حدود ۱۰۲ میلیارد تومان توسط خیرین مدرسه‌ساز استان خراسان رضوی تعهد شده است.
وی  اذعان کرد: بیش از ۳۵۰۰ خیر مدرسه‌ساز اعم از حقیقی وحقوقی  به‌صورت مستقیم با اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان رضوی همکاری دارند.
شایان ذکر است برنامه هایی همچون پخش کلیپ- سرود ، تجلیل از خیرین مدرسه ساز شهرستان نیز در این جشنواره اجرا شد.

 
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی