به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان  رضوی، مهندس جاسم حسین پور سرپرست اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در ساعات اولیه پس از وقوع زلزله به همراه چهار اکیپ از کارشناسان فنی و اجرایی آن اداره کل جهت بازدید و بررسی میزان خسارات احتمالی به ساختمان مدارس شهرستانهای فریمان – تربت جام – سرخس و رضویه به مناطق زلزله زده عزیمت نمودند.
شایان ذکراست زلزله ای به بزرگی 1/6 درجه در مقیاس ریشتر صبح امروز چهارشنبه 16 فروردین 96 مناطقی از خراسان رضوی در 80 کیلومتری مشهد را به لرزه در آورد. مرکز این زمین لرزه، سفید سنگ در شهرستان فریمان خراسان رضوی گزارش شده است. 
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی