به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی ، مهندس حسین پور سرپرست اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی با اشاره به اینکه بیشتر مدارس آسیب دیده در منطقه رضویه واقع شده گفت: مدارس آسیب دیده در زلزله اخیر اغلب مدارس فرسوده قدیمی وبرخی از آنها با قدمت بیش از چهل سال می باشد.
وی افزود: از ابتدای وقوع زلزله، کارشناسان این اداره کل در مناطق زلزله زده که دارای پراکندگی زیاد و تعداد زیادی روستا می باشد حضور یافته و با توجه به اینکه به منظور استفاده دانش آموزان از فضاها می بایست با دقت شرایط مدارس از لحاظ فنی و استحکام مورد بررسی قرار گیرد لذا  تا کنون از حدود 32 روستای بازدید  شده تعداد 4 مدرسه با توجه به فرسودگی مدرسه و آسیب های جدی  قابل استفاده نمی باشد و باید تخریب و بازسازی  شود.
مهندس  حسین پور افزود: برخی مدارس قدیمی نیز آسیب هایی از جمله ترکهای جزئی ، ریختن گچ و یا شکستگی شیشه دارند که با ترمیم و مرمت ، در شرایط عادی می توانند مورد استفاده قرار بگیرند، اما به دلایل فنی و نامناسب بودن ساختمانها و شرایط روحی و روانی دانش آموزان و اولیاء آنها، استفاده مجدد از این فضاها فعلا امکان پذیر نمی باشد.
سرپرست اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی افزود: مدارس جدیدالااحداث هیچگونه آسیبی ندیده اند، که فعالیت آموزشی در آنها دایر است. همچنین  تعداد 8 مدرسه بدلیل مقاوم بودن بمنظور پایگاه مدیریت بحران و امدادرسانی در مناطق زلزله زده مورد استفاده قرار گرفته است .

وی  ابراز امیدواری که در صورت تحقق اعتبارات لازم، مدارس مناطق زلزله زده در کمترین زمان،  بازسازی و در اختیار دانش آموزان عزیز قرار گیرد. 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی