به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی ، در جلسه ستاد اجرایی نوزدهمین جشنواره خیرین مدرسه استان پوستر جشنواره رونمایی و قرار شد ازطرح مذکور در بیلبوردهای تبلیغاتی بنرهای آویزسطح شهر-طرح سن مراسم و... استفاده شود.
شایان ذکراست نوزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی پنج شنبه 7 اردیبهشت ماه سالجاری در مشهد مقدس برگزار خواهدشد. 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی