به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، قرار است با ایجاد بیش از 50 غرفه مجموعا بازیربنای حدود هزارمترمربع ، اداره کل نوسازی مدارس – ادارات آموزش و پرورش سطح استان و مجامع خیرین مدرسه ساز اقدامات خیرین ودولت در مدرسه سازی و نیازها ی مناطق مختلف آموزشی سطح استان را در قالب عکس، پوستر وفیلم در معرض دید مردم قراردهند.گفتنی است نوزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی پنج شنبه 7 اردیبهشت 96 در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.
 

 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی