به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی ،  استاد عثمان محمدپرست از خیرین مدرسه ساز و نوازنده نامی دوتار خراسانی که تاکنون باعث جذب تعدادبیشماری ازخیرین به مدرسه سازی شده است چندی پیش در بیمارستان بستری و هم اکنون در منزل تحت مراقبت قرار دارد.
دراین دیدار که معاون فنی و نظارت سازمان و سرپرست اداره کل نوسازی مداس استان نیز حضور داشتند، دکتر نظرپور با تجلیل از این نیک اندیش و هنرمند ارزنده کشور برای وی آرزوی شفای عاجل نمود. استادعثمان نیز در این دیدار ضمن تشکر از حضور ریاست سازمان و همراهان خاطراتی از دوران کاری و زندگی خود را بویژه دوران خدمت به خیرین مدرسه ساز بیان نمود، و اعلام آمادگی نمود پس از بهبودی بیش از پیش در این راه خیر قدم بردارد.

 
 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی