به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، کلنگ یک واحد آموزشی در شهرستان نیشابور خراسان رضوی با حضور جمعی از مسئولین  به زمین خورد.
این واحد آموزشی با مشارکت این فرد نیکوکار و اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی با 600 مترمربع زیربنا و درزمینی به مساحت 800 مترمربع احداث خواهد شد.
شایان ذکر است این دبستان در دو طبقه توسط اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی اجرا خواهد شد.
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی