به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی ، دکتر پاک نیت مشاور رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور دراین مراسم طی سخنانی با تقدیر از توجه خیرین به دانش آموزان استثنایی، این کودکان را فرشته های زمینی نامید و گفت: این کودکان در هیچ جنگی و دزدی و اختلاسی دست نداشتند و حق هیچ کسی را نخوردند مگر فرشته کیست فرشته کسی است که شرایط فوق را داشته باشد و آزاری از او به دیگران نرسد.
وی واسطه خیر بودن را مانند خیّر بودن دانست و گفت: خانم حاجی زاده واسطه ی این کار خیر شدند و شرایط مشارکت آقای شیرطاونی را در این پروژه فراهم کردند و این طرح را آقای مهرداد شیرطاونی به یاد مادر مرحومشان، زنده یاد خدیجه نیری بنا کردند.
شایان ذکر است که دبستان 6کلاسه زنده یاد خدیجه نیری با هزینه 3میلیارد ریال احداث شده که دومیلیارد ریال توسط خیرمحترم و مابقی از محل اعتبارات اداره کل نوسازی مدارس استان تامین و پرداخت شده است.
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی