به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، همزمان با جلسه هیات مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز استان و با حضور مدیران کل آموزش و پرورش و نوسازی مدارس استان و رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان ، میثاق نامه ی دانش آموزان مدارس خیرساز خراسان رضوی رونمائی شد.
قرار است این میثاق نامه همزمان با افتتاح در مدارس خیرساز سطح استان نصب شود.

                                   

                             
 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی