به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، دبیرستان 4 کلاسه صاحب الزمان با زیربنای حدود200 متر مربع در مدت زمان 6 ماه احداث و به بهره برداری رسیده است.
گفتنی است این پروژه با مشارکت آقای ابوسلطان خیر کویتی و اداره کل نوسازی مدارس استان احداث شده است.
 
 
 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی