به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی،  این واحد آموزشی هزینه ای بالغ بر 2میلیارد و500میلیون ریال در برخواهد داشت که  با مشارکت50  درصدی این افراد نیکوکار واداره کل نوسازی مدارس استان وبا 247 مترمربع زیربنا ، درزمینی به مساحت 2000 مترمربع احداث خواهد شد.
        

 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی