به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، این واحد آموزشی با مشارکت40  درصدی این فرد نیکوکار و 60 درصدی اداره کل نوسازی مدارس استان وبا 383مترمربع زیربنا ، درزمینی به مساحت 1100مترمربع احداث خواهد شد.

 
 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی