به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، این واحد آموزشی با مشارکت100  درصدی این فرد نیکوکار وبا 1300 مترمربع زیربنا-180مترطول دیوارکشی-1785 مترمربع محوطه سازی، درزمینی به مساحت 2385مترمربع احداث خواهد شد.
پیش بینی می شود این پروژه بالغ بر13 میلیارد ریال هزینه در برداشته باشد که با نظارت اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان اجرا خواهد شد.

 روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی