به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی،  این واحد آموزشی با مشارکت این فرد نیکوکار و اداره کل نوسازی مدارس استان وبا 169 مترمربع زیربنا-120مترطول دیوارکشی، درزمینی به مساحت 1200مترمربع احداث خواهد شد.
این طرح حدود 170میلیون تومان هزینه در بردارد که 500 میلیون ریال آن را این نیک اندیش مدرسه ساز تقبل نموده است.

 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی