به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی،  جاسم حسین پور سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی گفت: این تعداد کلاس در قالب 824 پروژه آموزشی با زیربنای 552 هزار و 718 متر مربع در خدمت عرصه تعلیم و تربیت قرار گرفت.
وی اظهار کرد: ساخت و احداث این تعداد پروژه آموزشی بیش از چهار هزار و 870 میلیارد ریال هزینه داشته است.
وی با بیان اینکه اقدامات استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی مدارس استان طی دولت تدبیر و امید نیز قابل توجه است، گفت: در این مدت 2 هزار و 99 مدرسه با زیربنای یک میلیون و 340 هزار و 532 متر مربع و هزینه هزار و 150 میلیارد ریال استانداد سازی شده است.
حسین پور افزود: در مدت مزبور همچنین 55 پروژه آموزشی با 337 کلاس و زیربنای 40 هزار و 429 مترمربع با هزینه 365 میلیارد ریال در حاشیه شهر مشهد احداث شده است.
استان خراسان رضوی دارای 12 هزار و 500 مدرسه با حدود 54 هزار کلاس درس می باشد.
این استان با یک میلیون و 200 هزار دانش آموز حدود 9 درصد جمعیت دانش آموزی کشور را به خود اختصاص داده است


روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی