به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، مهندس حسین پور سرپرست اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی با حضور در منطقه تبادکان مشهد از پروژه های در دست اجرا و تعدادی از مدارس فرسوده بازدید نمود. ابری رئیس آموزش و پرورش منطقه تبادکان نیز در این بازدید حضور داشت و گزارشی از وضعیت دانش آموزان وفضاهای آموزشی و نیازهای این منطقه بزرگ آموزشی استان را ارائه نمود.
مهندس حسین پور ابراز امیدواری کرد برخی از پروژه های در دست اجرا تا مهرماه به بهره برداری برسد.


                      


                     


 
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی