به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، مهندس حسین پور در جمع خیرین این مجمع که با هدف کمک به ترویج آموزش های فنی و حرفه ای تشکیل شده است با اشاره به اهمیت هنرستان های فنی وحرفه ای در آموزش و پرورش دانش آموزان گفت: سعی ما براین است اعتبارات مناسبی را برای  توسعه و تجهیز هنرستان های فنی و حرفه ای بویژه در مناطقی که نیاز بیشتری احساس می شود اختصاص دهیم.
وی افزود: امیدواریم با شکل گیری این تشکل مردم نهاد شاهد اثرات خوبی در رشد و شکوفایی و اختصاص امکانات مناسب برای هنرستان ها باشیم و خیرین عزیز که همیشه یارویاور آموزش و پرورش بوده اند در این زمینه نیز منشاء اقدامات خیر خواهانه و ارزشمند باشند.


روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی