به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، بمنظور بررسی مشکلات و مسائل آموزشی و پرورشی شهرستان خلیل آباد جلسه ای با حضور مدیران کل نوسازی مدارس  و آموزش و پرورش استان و کارشناسان این ادارات ، نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه ، فرماندار و رئیس آموزش و پرورش شهرستان برگزار گردید.
دراین جلسه پس از ارائه گزارش توسط رئیس آموزش و پرورش شهرستان خلیل آباد بیان برخی نیازها توسط نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و مسئولین شهرستان، تصمیماتی جهت رفع برخی موانع و نیازهای فضاهای آموزشی و پرورشی شهرستان اتخاذ شد.

 
 
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی