به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، این واحد آموزشی با مشارکت100 درصدی این فرد نیکوکار و با 420 مترمربع زیربنا ، درزمینی به مساحت 1000مترمربع احداث خواهد شد.
پیش بینی شده این پروژه بالغ بر 4میلیارد ریال هزینه در برداشته باشد که با نظارت اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان اجرا خواهد شد.
شایان ذکر است شهرستان بجستان در فاصله ۲۷۸ کیلومتری جنوب مشهد واقع شده است.

 روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی