به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی ،  مهندس حسین پور سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان  به همراه خانم رکنی مدیر آموزش و پرورش ناحیه 4 مشهد از تعدادی مدارس فرسوده و همچنین پروژه های در دست اجرا در این ناحیه بازدید نمودند.
در پایان این بازدید طی نشستی در خصوص مسائل و مشکلات فضاهای آموزشی و پرورشی ناحیه 4 تصمیماتی اتخاذ شد.

 
       
                 
 
 
 

 
 
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی