به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، خانم فرشته کوهستانیان نیک اندیش مدرسه ساز با امضا 4 تفاهمنامه متعهد شد در روستاهای حاجی آباد- پده جان مراد- بنی تاک منطقه صالح آباد ،3 مدرسه و یک سالن ورزشی احداث نماید.
براساس برآورد صورت گرفته مجموع این 4 پروژه 14 میلیارد ریال هزینه در بردارد که بالاترین آن 8 میلیارد ریال ریال برای احداث یکباب سالن ورزشی در روستای بنی تاک صالح آباد می باشد.
پیش بینی می شود این 4 پروژه ظرف یکسال به بهره برداری برسد .
گفتنی است صالح آباد در نقطه صفرمرزی خراسان رضوی قرار دارد.

 
 
 
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی