به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی با کمک ده میلیارد ریالی آقای جلیل مرشدیان  یک باب هنرستان پسرانه در زمینی به مساحت 3600 مترمربع در ناحیه 7 مشهد احداث خواهد شد.
ساخت این واحد آموزشی مجموعا حدود20میلیاردریال هزینه در برخواهد داشت که مابقی ازمحل اعتبارات دولتی تامین خواهد شد.
پیش بینی می شود این پروژه در مدت 18 ماه احداث و به بهره برداری برسد.گفتنی است این خیرمدرسه ساز قبلا نیز یک باب فضای آموزشی در ناحیه یک مشهد اهدا نموده است.

                                                                              

                                                                      محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی

                                                                              روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی