به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی،  این واحد آموزشی با مشارکت50  درصدی این فرد نیکوکار واداره کل نوسازی مدارس استان وبا 1050مترمربع زیربنا-250مترطول دیوارکشی ، درزمینی به مساحت 2850مترمربع احداث خواهد شد.
شایان ذکر است فونداسیون این پروژه خیری توسط دهیاری روستا اجرا شده است.


روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی