به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، مهندس حسین پور مدیرکل نوسازی مدارس استان با اعلام این خبر گفت: برای اجرای این تعداد پروژه با 345 کلاس و زیربنای 35124 مترمربع اعتباری بالغ بر 253 میلیارد ریال از منابع مختلف هزینه شده است.
وی افزود: از این تعداد 25 پروژه با 138 کلاس از محل اعتبارات دولتی، 7 پروژه با 27 کلاس توسط مردم و 31 پروژه با 180 کلاس نیز با مشارکت دولت و مردم احداث شده است.
مهندس حسین پور تعداد پروژه های اجرا شده در مناطق شهری را 29پروژه و مناطق روستایی را 34 پروژه اعلام نمود.
شایان ذکر است که این پروژه ها در مهرماه پذیرای دانش آموزان عزیز خواهند بود.

 
 
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی