به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، با حضور جمعی از مسئولین و مردم کلنگ نمازخانه دبستان رحمانی فرد  در ناحیه 2 مشهد مقدس با مشارکت ابویوسف خیّرکویتی به زمین زده شد.
محسن روحانی نیا مدیر اداره آموزش و پرورش ناحیه دو مشهد مقدس در این مراسم ضمن تقدیر از عمل نیک اندیشانه ابویوسف و گروه خیّرین کویتی در ساخت 33 نمازخانه، گفت: امیدواریم سایر افراد توانمند جامعه نیز از کمک به بزرگترین نهاد علمی وفرهنگی کشور دریغ نکنند چرا که خواست مشترک همه ما رشد و ترقی علمی است که بدون توجه به نهاد فرهنگی و علمی آموزش و پرورش غیر ممکن است.
قابل ذکر است تاکنون با همکاری این خیر کویتی بیش از 30 نمازخانه در مدارس ناحیه 2 افتتاح و یک مدرسه نیز با کمکهای ایشان بهسازی شده است.

 

 
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی