به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، این واحد آموزشی با مشارکت100  درصدی و برآورد هزینه  یک میلیارد و 700 میلیون ریال و با 200مترمربع زیربنا-160 مترطول دیوارکشی ، درزمینی به مساحت 1500مترمربع توسط شرکت شهاب فر طوس احداث خواهد شد.
شایان ذکر است هزینه ی دیوار ،کف سازی حیاط و سیستم گرمایشی از محل اعتبارات دولتی توسط اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی تامین و پرداخت خواهد شد.

 

روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی