به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، این واحد آموزشی با مشارکت100 درصدی این فرد نیکوکار وبا 110 مترمربع زیربنا  احداث خواهد شد.

پیش بینی شده این پروژه بالغ بر 900 میلیون ریال هزینه در برداشته باشد که با نظارت اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان اجرا خواهد شد.

شایان ذکر است منطقه آموزشی تبادکان که در حاشیه شهر مشهد قرار دارد،  بزرگترین منطقه آموزشی کشور با بیش از ۱۲۰ هزار دانش آموز است.

 
 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی