به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، این واحد آموزشی هزینه ای بالغ بر 3میلیارد ریال در بردارد که با مشارکت50  درصدی این فرد نیکوکار و اداره کل نوسازی مدارس استان و با 310مترمربع زیربنا-108مترطول دیوارکشی ، درزمینی به مساحت 730 مترمربع احداث خواهد شد.

 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی