به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی این نمازخانه هزینه ای بالغ بر 160میلیون تومان در برخواهد داشت که با مشارکت50  درصدی این فرد نیکوکار واداره کل نوسازی مدارس استان وبا 160 مترمربع زیربنا احداث خواهد شد.

شایان ذکر است کاشمر ازشهرستان ها استان خراسان رضوی و در حدود ۲۴۰ کیلومتری شهرمشهد قرار دارد.

 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی