به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، این فضای آموزشی با مجموع 660 متر مربع زیر بنا و 120 متر طول دیوار کشی در زمینی به مساحت 2100 متر مربع اجرا خواهد شد.
شایان ذکر است این پروژه مجموعاً هفت و نیم میلیارد ریال هزینه در بر خواهد داشت که 60 درصد آن توسط خیر و مابقی از محل اعتبارات اداره کل نوسازی مدارس استان تامین و پرداخت  خواهد شد.

 
 
 
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی