به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، این نمازخانه هزینه ای بالغ بر 800 میلیون ریال در برخواهد داشت که به میزان 500 میلیون ریال توسط این فرد نیکوکار و مابقی از محل اعتبارات اداره کل نوسازی مدارس استان تامین و با 100مترمربع زیربنا احداث خواهد شد.

 

 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی