به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، در اجرای این تفاهمنامه که بین اداره کل نوسازی مدارس استان و خیرمدرسه ساز حاج علی اکبر شالچیان منعقد شد قرار است یکباب فضای آموزشی برای دانش آموزان استثنایی با نیازهای ویژه با زیربنای 880  مترمربع و محوطه سازی 825 مترمربع در زمینی به مساحت 1500 مترمربع احداث شود.
پیش بینی می شود این پروژه 11میلیارد ریال هزینه در برداشته باشدکه 70درصد آن توسط این فرد نیکوکار و مابقی از محل اعتبارات اداره کل مدارس استان تامین خواهدشد.

 
 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی