به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، طی انعقاد تفاهمنامه با نماینده خیرکویتی یکباب نمازخانه به متراژ 150 مترمربع و هزینه ای حدود 150میلیون تومان در هنرستان عترت ناحیه 5 واقع در حاشیه شهر مشهد احداث خواهد شد.
پیش بینی می شود این پروژه ظرف ششماه به بهره برداری برسد.

 
 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی