به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، طی تفاهمنامه ای که با آقای مهدی مروج منعقد شد قرار است یکباب سالن ورزشی دانش آموزی با حدود 1575 مترمربع زیربنا در ناحیه 4 مشهد احداث شود.
پیش بینی می شود این پروژه که 15 میلیارد ریال هزینه در برخواهد داشت ظرف یکسال به بهره برداری برسد.
گفتنی است زمین این پروژه به متراژ 3000 مترمربع توسط آموزش و پرورش تامین شده و با نظارت اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی احداث خواهد شد.
 

 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی